Wykaz nagród w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, przyznanych w 2020 roku

Poprosiliśmy rzecznika UM Wojciecha Lisa o o podanie wysokości nagród wypłaconych w 2020 roku pracownikom urzędu miasta oraz listy nagród przyznanych pracownikom Urzędu, z wyłączeniem stanowisk usługowych i technicznych, począwszy od 1 stycznia 2020 r. do dnia odpowiedzi. Także o przedstawienie informacji zawierającej: stanowisko, kwotę przyznanej nagrody oraz uzasadnienie jej przyznania. Przed Państwem cały wykaz.

W. Lis: Zasadą jest, że informacje o wysokości wynagrodzeń (w tym: nagród) osób zatrudnionych w urzędach gmin – nie będących osobami pełniącymi funkcje publiczne – nie stanowią informacji publicznej. Prawo do informacji podlega bowiem ograniczeniu ze względu  na prywatność osoby fizycznej.

Wyjątek w tym zakresie dotyczy informacji o wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne (vide: art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Jak wskazuje piśmiennictwo oraz utrwalone orzecznictwo sądowoadministracyjne „osobami pełniącymi funkcje publiczne” w Urzędzie Miasta Tarnobrzega będą: Prezydent Miasta oraz pozostałe osoby należące do ścisłego kierownictwa Urzędu Miasta, tj. Zastępca Prezydenta, Skarbnik oraz Sekretarz, ponadto osoby kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta (tj. naczelnicy wydziałów oraz kierownicy biur), a także osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta  do wydawania decyzji administracyjnych.

W przypadku pozostałych pracowników, w tym zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, dane o przyznanych nagrodach jako dane osobowe o charakterze prywatnym konkretnych osób, nie podlegają udostępnieniu.  

W związku z powyższym przesyłamy Panu wykaz przyznanych nagród w 2020 roku z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu z wyszczególnieniem osób pełniących funkcje publiczne oraz mających związek z pełnieniem tych funkcji:

– Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia – 4.000,00 zł brutto – 07.04.2020 r. (jeden pracownik);

– Straż Miejska – 1.000,00 zł brutto – 15.05.2020 r. (4 pracowników);

-Wydział Budżetu i Finansów – 934,54 zł brutto – 02.06.2020 r. – w związku                                     z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (jeden pracownik);

– Straż Miejska – 750,00 zł brutto – 23.06.2020 r. (4 pracowników);

– Wydział Budżetu i Finansów – 12.960,00 zł brutto – 27.07.2020 r. – w związku z przejściem na emeryturę (jeden pracownik);

– Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej – 1.882,00 zł brutto – 03.07.2020 r.  –  w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (jeden pracownik);

– Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej – 13.320,00 zł  brutto – 28.07.2020 r. –  w związku z przejściem na emeryturę (jeden pracownik);

– Biuro Obslugi Interesantów – 12.918,00 zł brutto – 27.07.2020 r. – w związku z przejściem na emeryturę (jeden pracownik);

– Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska – 14.400,00 zł brutto – 28.07.2020 r. – w związku z przejściem na emeryturę (jeden pracownik);

– Danuta Papiernik – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 21.930,00 zł brutto – 28.07.2020 r. (w związku z przejściem na emeryturę);

– Wydział Techniczno – Inwestycyjny i Drogownictwa – 13.320,00 zł brutto – 29.07.2020 r. – w związku z przejściem na emeryturę (jeden pracownik);

– Straż Miejska – 700,00 zł brutto – 07.08.2020 r. (4 pracowników);

– Wiesław Możdżeń – Geodeta Miasta, Kierownik OPGiK – 14.200,00 zł brutto –    29.07.2020 r., 22.740,00 zł brutto – 28.10.2020 r. (w związku z przejściem na emeryturę);

– Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury – 3.230,26 zł brutto – 11.08.2020 r. – (jeden pracownik);

– Urząd Stanu Cywilnego – 14.400,00 zł brutto – 28.08.2020 r. – w związku z przejściem    na emeryturę (jeden pracownik);

– Straż Miejska – 1.300,00 zł brutto – 04.09.2020 r. (5 pracowników);

– Straż Miejska – 1.900,00 zł brutto – 14.12.2020 r. (5 pracowników);

-Wydział Budżetu i Finansów – 2.608,00 zł brutto – 14.12.2020 r. – w związku  z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (dwóch pracowników);

– Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej – 1.958,78 zł brutto – 22.12.2020 r.  –  w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (jeden pracownik);

Ponadto informujemy, że 18.12.2020 r. przyznano nagrody pieniężne 210 pracownikom o łącznej kwocie 437.350,00 zł brutto.

W związku z powyższym przedstawiamy wykaz pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega pełniących funkcje publiczne oraz mających związek z pełnieniem tych funkcji, którym przyznano w dniu 18.12.2020 r. nagrody pieniężne brutto za osiągnięcia w pracy zawodowej w 2020 roku.

KIEROWNICTWO

  1. Pluta Mirosław                                                    – 9000,00 zł
  2. Majchrzak Jolanta                                              – 9000,00 zł
  3. Rzeszut Urszula                                                   – 9000,00 zł

                                                                ____________________

NACZELNICY WYDZIAŁÓW UM TARNOBRZEGA

1.     Rycombel Krystyna                                        –     4000,00 zł

2.     Witczak Sylwia                                                –     4000,00 zł

3.     Kędziora Robert                                              –     4000,00 zł

4.     Kozub Joanna                                                  –     5000,00 zł

5.     Monika Ruszowska                                        –     4000,00 zł

6.     Kamysz – Turbak Marta                                –     4000,00 zł

7.     Chrząstek Robert                                            –     6000,00 zł

8.     Pagacz Aleksandra                                          –     5000,00 zł

9.     Kanios Piotr                                                     –     4000,00 zł

10.  Lis Wojciech                                                     –     5000,00 zł

11.  Krawczuk Tomasz                                           –     4000,00 zł

12.  Pawlik Piotr                                                      –     5000,00 zł

13.  Czuchara Stanisław                                        –     5000,00 zł

14.  Napieracz Adam                                             –     4000,00 zł

15.  Feręs – Niezgoda Anna                                 –     5000,00 zł

16.  Trzeciak Barbara                                             –     5000,00 zł

17.  Kopeć Agnieszka                                             –     5000,00 zł

18.  Bobrowski Tomasz                                         –     4000,00 zł

19.  Bąk Mateusz                                                    –     5000,00 zł

                                                                       _____________________________

ZASTĘPCY NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW UM TARNOBRZEG

1.     Dadia Mariusz                                           –         3000,00 zł

2.     Walczyk Krzysztof                                     –         5000,00 zł

3.     Rawski Przemyslaw                                  –         3000,00 zł

4.     Walkiewicz Magdalena                           –         6600,00 zł

5.     Tałanda Dorota                                         –         3000,00 zł

6.     Siek Adam                                                   –         3000,00 zł

7.     Hyla Jolanta                                               –         3000,00 zł

8.     Jasłowska Małgorzata                             –         4000,00 zł

                                                                ____________________

PRACOWNICY UM TARNOBRZEGA WYDAJĄCY DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

1.       Michał Seremak – Inspektor                    –        1750,00 zł

2.       Sławomir Serwan – Główny specjalista-        1640,00 zł

3.       Marcela Żak – Inspektor                          –        1450,00 zł

4.       Aneta Ciejka – Podinspektor                   –        1450,00 zł

5.       Marzena Wójtowicz – Podinspektor    –        1450,00 zł

                                                             ____________________

Przedstawiamy również wykaz przyznanych nagród w dniu 18.12.2020 r. z uwzględnieniem wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnobrzega:

NAZWA  KOMÓRKIKwota przyznanej nagrody
Kierownictwo27 000,00
Naczelnicy87 000,00
Zastępcy naczelników30 600,00
Wydział Organizacji i Partycypcji Społecznej33 580,00
Wydział Budżetu i Finansów27 880,00
Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury17 560,00
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami23 890,00
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska                                          22 840,00
Wydział  Architektury, Budownictwa i Inwestycji                 9 710,00
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych7 400,00
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego21 630,00
Wydział Komunikacji14 690,00
Biuro Obsługi Interesantów12 220,00
Biuro Rady Miasta2 900,00
Urząd Stanu Cywilnego    1 730,00
Wydział Techniczno – Inwestycyjny i Drogownictwa21 360,00
Straż Miejska 24 110,00
Biuro Informatyki5 740,00
Biuro Kontroli6 680,00
Wydział Podatków13 970,00
Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia3 420,00
Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami3 440,00
Stanowiska samodzielne + Zamówienia Publiczne + Biuro Inspektorów Ochrony Danych16 000,00
Roboty publiczne2 000,00

Dodatkowo informujemy, że łączna kwota nagród przyznanych w Urzędzie Miasta w 2020 r. wynosi 597.801,58 zł brutto z czego kwota 10.613,58 zł brutto nie pochodzi z budżetu miasta,  a jest w pełni zrealizowana ze środków dotacji celowej.

Podstawę przyznania i naliczenia wysokości nagród stanowi § 9 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 402/2016 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  w związku z art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1282).

By Marek Jedynak

Moją pasją i specjalizacją jest dziennikarstwo. Na co dzień tworzę wielotematyczne treści. Ściśle interesuje mnie szeroko pojęta piłka nożna, wykonuję także fotografie sportowe. Jestem autorem pracy: Klub "Siarka Tarnobrzeg" i jego społeczne otoczenie (dostęp: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu).

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
©2020 - dzienniktarnobrzeski.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone