Po raz trzeci przesunięto odbiór skateparku w Tarnobrzegu