Tarnobrzeg: Wyborcy będą mogli głosować w budynku Dziennego Domu Senior+