Tarnobrzeg: Odwiedziny w domach pomocy społecznej niemożliwe