Kolejna e-sesja Rady Miasta Tarnobrzega już w piątek 29 maja. Tematem odpady komunalne!