XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w środę

Hala MOSiR w Tarnobrzegu

Na dzień 29 lipca 2020 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

     Porządek obrad:

     1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
     2.  Przyjęcie porządku obrad.
     3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
     4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
     5.  Problematyka sportu seniorskiego w Tarnobrzegu na przykładzie: Siarka Tarnobrzeg S.A., Klubu Tenisa Stołowego, Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków z Gminy Tarnobrzeg za 2019 r. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi.

     6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

          1)  odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu,
          2)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu,
          3)  zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z .o.o. na lata 2017-2023,
          4)  zniesienia pomników przyrody,
          5)  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnobrzeg,
          6)  określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu,
          7)  określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz nagród za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
          8)  sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 położonych w Tarnobrzegu przy Placu Bartosza Głowackiego 4 wraz z udziałami w częściach wspólnych
                budynku i gruntu,
          9)  nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu obręb Kajmów i obręb Ocice,
         10)  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej obręb Nagnajów,
          11)  wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,
          12)  zmian w budżecie na 2020 rok,
          13)  zmian w budżecie na 2020 rok,
          14)  zmian w budżecie na 2020 rok,
          15)  zmian w budżecie na 2020 rok,
          16)  zmian w budżecie na 2020 rok,
          17)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
          18)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,
          19)  wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę nr XVI/1467/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
         20)  wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę nr XVII/1546/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

       7.   Sprawy bieżące.
       8.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
       9.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
      10.   Oświadczenia radnych.
      11.   Zamknięcie sesji.

By Marek Jedynak

Moją pasją i specjalizacją jest dziennikarstwo. Na co dzień tworzę wielotematyczne treści. Ściśle interesuje mnie szeroko pojęta piłka nożna, wykonuję także fotografie sportowe. Jestem autorem pracy: Klub "Siarka Tarnobrzeg" i jego społeczne otoczenie (dostęp: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu).

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
©2020 - dzienniktarnobrzeski.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone