“Sytuacja ekonomiczna miasta jest trudna ale przecież wiecie to z mediów” – cytuje prezydenta tarnobrzeski radny Kamil Kalinka

-Nie mogę wyjść z szoku po dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. To co znajduje się poniżej to naprawdę nie jest żart – pisze tarnobrzeski radny Kamil Kalinka.

SWOJĄ WYPOWIEDŹ RADNY KALINKA OPUBLIKOWAŁ NA FACEBOOK’U


“Po pierwsze
W porządku obrad znalazła się między innymi uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta. Mieszkaniec Tarnobrzega skarżył się na brak oznakowania znakami pionowymi przejść dla pieszych na ul. Szerokiej przy Bibliotece Miejskiej. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta rozpatrzyła skargę 13 marca 2020 r. (czyli na moment ustaleń praca dopiero została zlecona) i ustaliła cytuję:
„W trakcie postępowania wyjaśniającego członkowie komisji ustalili, iż w miesiącu lutym 2020 roku (skargę mieszkaniec złożył 16 lutego), zostało zlecone przez służby Prezydenta Miasta uzupełnienie przejść dla pieszych na ul. Szerokiej znakami pionowymi Rejonowi Dróg Miejskich.”

Krótko mówiąc, Prezydent uznał, że mieszkaniec ma rację i zlecił poprawę oznakowania, co ustaliła sama komisja. I teraz hit komisja uznała, że SKARGA JEST BEZZASADNA i taki był projekt uchwały o odrzucenie skargi! W uzasadnieniu uchwały podpisanej przez Przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Potańskiego dodatkowo mieszkaniec będzie mógł przeczytać co część radnych o nim myśli i jak postrzega jego prawidłową interwencję, cytuję:

„Niewłaściwym jest więc cyniczny ton skarżącego i tworzony krzywdzący wizerunek zarządcy drogi” (Zarządcą drogi jest Prezydent Miasta). Krótko mówiąc, komisja i Przewodniczący Potański powiedzieli mieszkańcowi miasta, temu który złożył skargę ale można domniemywać wszystkim którzy ewentualnie pójdą w jego ślady: Obywatelu nawet jak masz rację to nieważne. Składając skargę na Prezydenta jesteś cyniczny i obrażasz Majestat Boży Prezydenta Dariusza Bożka! Nie idź tą drogą!

Widząc ten chłam w dyskusji nad tą uchwałą mówiąc o niebywałej arogancji i budzie niektórych radnych w stosunku do mieszkańców naszego miasta, zgłosiłem wniosek formalny o wrócenie projektu „uchwały wstydu” do komisji, żeby niektórzy radni mieli czas na opamiętanie i częściowe uratowanie własnego honoru.

Wynik głosowania pokazał jak naprawdę, niektórzy radni traktują mieszkańców. Krótko mówiąc po czynach ich poznacie. Za cofnięciem „uchwały wstydu” głosowało 7 radnych: Marian Cąpała, Marian Zioło, Anna Pekar, Łukasz Nowak, Bożena Kapuściak, Dominika Kliza, Kamil Kalinka. Za pozostawieniem „uchwały wstydu” głosowało 11 radnych: Andrzej Biernat, Teresa Gołębiowska-Piś, Alfred Martyniak, Cezary Mikrut, Leszek Ogorzałek, Sławomir Partyka, Bogusław Potański, Adam Rębisz, Waldemar Stępak, Waldemar Szwedo, Damian Szwagierczak. Zdania w tej sprawie nie miało wstrzymując się od głosu 3 radnych: Artur Kiper, Monika Łagowska-Cebula, Włodzimierz Trybuła.

Uchwała została przyjęta większością głosów i już za niedługo będzie wisiała z „DUMĄ” na stronie Urzędu Miasta. Brawo WY!

Po drugie
Zapytałem Przewodniczącego Rady Miasta kiedy będzie sesja zwyczajna a nie nadzwyczajna. Różnica jest zasadnicza. Na zwyczajnej Prezydent ma obowiązek złożenie sprawozdania ze swojej pracy od ostatniej sesji oraz radni mają prawo zadawać pytania i składać wnioski i interpelacje do Prezydenta.

Odpowiedź dostałem dopiero na koniec sesji i to kolejny szok! Za tydzień będzie kolejna sesja nadzwyczajna a zwyczajnej nie będzie ze względu na sytuację zdrowotną w Polsce. Strach przed pytaniami radnych Pana Prezydenta Bożka i Przewodniczącego Rady Potańskiego musi być wielki. Przypomina się scenka z Misia „nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi”.

Dodatkowo Pan Prezydent Bożek powiedział do radnych, cytuję „sytuacja ekonomiczna miasta jest trudna ale przecież wiecie to z mediów”. Po trzech miesiącach kiedy nie było posiedzeń rady miasta i komisji tyle radnym rządzący miastem mieli dziś do powiedzenia. A pytań jest sporo bo w mieście aż huczy po decyzjach, które zostały ostatnio podjęte i które ponoć są planowane. Ja mam ich dziesiątki jak nie setki. Oczywiście tego tak nie zostawię bo jak psu miska należy się informacja radnym a co ważniejsze mieszkańcom z tego co w mieście się dzieje i jakie działania podejmuje Prezydent.

Wierzę że wywierając wspólnie presje Pan Przewodniczący Rady wspólnie z Panem Prezydentem opamiętają się i za tydzień będzie sesja zwyczajna. Dziś mogliśmy procedować ponad 20 uchwał na sesji a nie możliwe było złożenia sprawozdania przez Prezydenta i zadawanie pytań przez radnych. I co śmieszne dalej nie będzie można bo Przewodniczący nie chce zwołać sesji zwyczajnej.
Może się powtarzam ale BRAWO WY!” – kończy swoją relację Kamil Kalinka.

Poniżej retransmisja pierwszej zdalnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega 20.05.2020

https://esesja.tv/transmisja/7034/xxvii-nadzwyczajna-sesja-rady-miasta-tarnobrzega-z-dnia-20-maja-2020-r.htm

By Marek Jedynak

Moją pasją i specjalizacją jest dziennikarstwo. Na co dzień tworzę wielotematyczne treści. Ściśle interesuje mnie szeroko pojęta piłka nożna, wykonuję też fotografie sportowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.