Tarnobrzeg: Magistrat nie zwalnia tempa i wspiera placówki

Dziś, 2 kwietnia, rozdysponowano kolejną partię zakupionych przez tarnobrzeski samorząd przyłbic, płynów do dezynfekcji i maseczek ochronnych. Tym razem wsparcie trafiło do  placówek pomocowych. 

Miasto doposażyło w niezbędne do ochrony przed zakażeniem rzeczy m.in., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej – zarówno DPS mieszczący się przy ul. Kurasia, jak  i przy ul. Sienkiewicza (Mokrzyszów), Schronisko dla Osób Bezdomnych, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze (Dom Dziecka oraz Rodzinny Dom Dziecka). Łącznie, tylko dziś placówkom pomocowym przekazano 152 przyłbice, 50 maseczek ochronnych, 40 litrów płynu do odkażania rąk oraz 15 litrów płynu do odkażania powierzchni. Wczoraj zaś 20 przyłbic oraz płyn do dezynfekcji rąk otrzymał od nas Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu.

Magistrat wsparł również Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, któremu przekazał 10 przyłbic ochronnych oraz kilkaset jednorazowych rękawiczek. 

By Marek Jedynak

Moją pasją i specjalizacją jest dziennikarstwo. Na co dzień tworzę wielotematyczne treści. Ściśle interesuje mnie szeroko pojęta piłka nożna, wykonuję też fotografie sportowe.