Tarnobrzeg: Biblioteka także wznowi działalność 4 maja!