Tarnobrzeg: Zgłaszanie członków do obwodowych komisji wyborczych

Ogłoszenie Prezydenta Miasta dot. zgłaszania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy  urzędu)
w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej rada@um.tarnobrzeg.pl
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres:

Urząd Miasta Tarnobrzeg
Biuro Rady Miasta
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 8181 587

(oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

1. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty
           elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Źródło: tarnobrzeg.pl

By Marek Jedynak

Moją pasją i specjalizacją jest dziennikarstwo. Na co dzień tworzę wielotematyczne treści. Ściśle interesuje mnie szeroko pojęta piłka nożna, wykonuję także fotografie sportowe. Jestem autorem pracy: Klub "Siarka Tarnobrzeg" i jego społeczne otoczenie (dostęp: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu).

©2020 - dzienniktarnobrzeski.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone