PŁATNE parkowanie w CENTRUM Tarnobrzega – kiedy miejskie konsultacje?

Od poniedziałku ruszają konsultacje zaproponowane przez Urząd Miasta Tarnobrzega, dotyczące płatnego parkowania w mieście. Gmina wydzieli specjalne strefy i parkingi. Za postój na tych obszarach trzeba będzie zapłacić.

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W TARNOBRZEGU – KONSULTACJE

Pomysł na wprowadzenie strefy płatnego parkowania zrodził się również w naszym mieście. Aby mógł zostać zrealizowany konieczne jest przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych w postaci uchwał Rady Miasta Tarnobrzega. Przepisy te określałyby położenie wspomnianych stref oraz cennik opłat za parkowanie w ich obszarze, ale również sposób pobierania opłat.

Naszym celem jest poinformowanie o nich mieszkańców. Propozycje te z pewnością rozbudzą ożywione dyskusje wśród społeczności Tarnobrzega. Wszystkie opinie o prezentowanych rozwiązaniach można będzie od najbliższego poniedziałku, tj, 3 lutego 2020 roku przesyłać do magistratu za pomocą specjalnie opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega formularza. Dostępny on będzie dla mieszkańców przez kolejne 5 dni, do piątku 7 lutego 2020 roku.

Swoje uwagi będzie można wnieść również osobiście, w specjalnie uruchomionym punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w budynku Straży Miejskiej, przy ul. Mickiewicza 7a, gdzie we wtorek i środę (4 i 5 lutego 2020 roku), w godzinach 13.00-19.00, dyżurował będzie komendant straży miejskiej.

OBSZAR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W TARNOBRZEGU

Strefa płatnego parkowania zlokalizowana ma zostać na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych na ulicach:
 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ul. Waryńskiego);
 Dominikańska (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Sandomierskiej);
 Tadeusza Kościuszki (od ul. Dominikańskiej do parkingu przy Pl. Dra Antoniego Surowieckiego);
 Dr Olgi Lilien (na całej długości);
 Adama Mickiewicza (od Placu Bartosza Głowackiego do skrzyżowania z ul. Sokolą);
 Sandomierska (od skrzyżowania z ul. Dominikańską do Placu Bartosza Głowackiego);
 Henryka Sienkiewicza (od ul. Szerokiej do Ronda Solidarności);
 Sokola (od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego);
 Szeroka (na całej długości);
 Plac Generała Grota Roweckiego;
 Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza).

OPŁATY ZA PARKOWANIE TARNOBRZEG

Opłaty za postój w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania pobierany byłyby od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.30 do 17.30.
W strefie płatnego parkowania wprowadzone zostałyby stawki opłaty za postój pojazdów w wysokości:
 1,00 zł – pierwsze pół godziny parkowania,
 3,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania,
 3,60 zł – za drugą godzinę parkowania,
 4,20 zł – za trzecią godzinę parkowania,
 3,00 zł – za czwartą i każdą następną godzinę parkowania,
Możliwe byłyby opłaty abonamentowe:
 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu P (przedsiębiorca) – miesięczna za jeden pojazd,
 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu M (mieszkaniec) – roczna za jeden pojazd,
Opłaty za postój uiszczane byłyby z góry, bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.


ZEROWA STAWKA

Wprowadzona zostałyby również zerowa stawka opłaty za postój pojazdów samochodowych.
Taka stawka dotyczyłaby:
1) osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
2) służb miejskich i porządkowych na czas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi takich jak: pogotowie gazowe, pogotowie elektryczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowe,
3) służb utrzymania dróg oraz działających na zlecenie zarządcy drogi,


KARY
Za nieuiszczenie opłaty za postój pobierany byłyby opłaty dodatkowe w wysokości:
1) 75,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu wystawienia wezwania o nieopłaconym postoju;
2) 100,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1), ale nie później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój;
3) 150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 2).
Opłatę dodatkową należałoby uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

PARKINGI POZA DROGAMI PUBLICZNYMI


Opłata wprowadzona zostałaby również za parkowanie na terenie miasta
Tarnobrzega, na wyznaczonych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg znajdujących się poza drogą publiczną:
 Plac Bartosza Głowackiego – działki 445/1, 445/2 oraz wydzielona część działki
448/5;
 ul. Tadeusza Kościuszki – wydzielona część działki 419/1;
 Parking przy ul. Józefa Piłsudskiego – działki 2062/1, 2058/3, 2067/2, wydzielona
część działki 2067/4,

OPŁATY

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych pobierane byłyby od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.30 do 17.30.
Stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych wynosiłyby:
 1,00 zł – pierwsze pół godziny parkowania,
 3,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania,
 3,60 zł – za drugą godzinę parkowania,
 4,20 zł – za trzecią godzinę parkowania,
 3,00 zł – za czwartą i każdą następną godzinę parkowania,
Wprowadzone zostałyby również opłaty abonamentowe:
 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu P (przedsiębiorca) – miesięczna za jeden pojazd,
 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu M (mieszkaniec) – roczna za jeden pojazd,
Opłaty za postój uiszczane byłyby z góry, bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.


ZEROWA STAWKA ZA PARKOWANIE W TARNOBRZEGU

Wprowadzona zostałaby zerowa stawka opłaty za postój pojazdów samochodowych dla:
1) osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 110) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
2) służb miejskich i porządkowych na czas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi takich jak: pogotowie gazowe, pogotowie elektryczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowe,
3) służb utrzymania dróg oraz działających na zlecenie zarządcy drogi,

KARY

Za nieuiszczenie opłaty za postój pobierane byłyby opłaty dodatkowe w wysokości:
1) 75,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu wystawienia wezwania o
nieopłaconym postoju;

2) 100,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt
1), ale nie później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za
postój;
3) 150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt
2).
Opłatę dodatkową należałoby uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia
wezwania.

INFO & FOTO: UM

By Marek Jedynak

Moją pasją i specjalizacją jest dziennikarstwo. Na co dzień tworzę wielotematyczne treści. Ściśle interesuje mnie szeroko pojęta piłka nożna, wykonuję także fotografie sportowe. Jestem autorem pracy: Klub "Siarka Tarnobrzeg" i jego społeczne otoczenie (dostęp: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu).

©2020 - dzienniktarnobrzeski.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone