Tarnobrzeskie Dni Nauk Ścisłych” w dniach 8 – 10 maja

Głównym celem tej imprezy jest promowanie nauczania poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii jako odpowiedź na potrzeby współczesnego świata – a poprzez to wzmacnianie motywacji uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i wyboru technicznych kierunków na dalszych etapach kształcenia. Miejscem dla wydarzenia oraz jego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu. Zobaczcie, jaki program przygotowano!        

Jest to także odpowiedź na bieżące potrzeby rynku pracy, gdzie rośnie zapotrzebowanie na pracowników w zawodach technicznych. Każdy z trzech dni tej imprezy ma inny charakter:

W pierwszym dniu (8maja) w Szkole Podstawowej Nr 4 odbędą się pokazy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Będą to m. in.:
Godz. 11.00 – 12.00  Miejski konkurs dla klas I-III “Młody programista” organizowany we współpracy z
PCEN (Patronat Prezydenta Miasta Tarnobrzega)
Godz. 12.15 – 12.45 – Prezentacja zestawu do nauki robotyki – LEGO Mindstorms EV3
Godz. 12.45  – 13.10 – Tablica interaktywna
Godz. 13.15 – 13.45 – Ozoboty, tablety, szachy japońskie
Godz. 13.15 – 14.00 – Pokazy mini robotów oraz labdisk
Godz. 14.00 – 15.30 – Warsztaty z drukarką i długopisami 3D – EiSYSTEM
W drugim dniu (9maja) odbędzie się konferencja naukowa "Edukacja na miarę XXI wieku –
innowacyjne metody nauczania dzieci i młodzieży w obliczu zmian cywilizacyjnych i rozwoju
nowoczesnych technologii". W konferencji wezmą udział dyrektorzy i nauczyciele miasta i powiatu
tarnobrzeskiego.
Główną ideą tej konferencji jest zwrócenie uwagi środowisk odpowiedzialnych za edukację dzieci i
młodzieży na fakt, iż – wobec postępujących zmian cywilizacyjnych, ogromnego tempa rozwoju
technologii i wszechobecnej cyfryzacji – przed polską szkołą stają nowe wyzwania. Szkoła, oprócz tego
że wyposaża uczniów w wiedzę konieczną do zdawania kolejnych egzaminów, powinna także
przygotować młodych ludzi do funkcjonowania w świecie naznaczonym intensywnymi zmianami
cywilizacyjnymi i naukowymi. Chcemy zastanowić się nad tym, jak uczyć, jak pracować, aby
umiejętnie i mądrze wykorzystywać nowoczesne narzędzia pracy. Wykłady wygłoszą nauczyciele
tarnobrzeskich szkół oraz wykładowy znanych warszawskich uczelni.

Trzeci dzień (10 maja) – to swoisty surprise. Będziemy gościć w Tarnobrzegu Mobilne Centrum
Edukacyjne (MCE), które przyjedzie do nas z Warszawy. Mobilne Centrum Edukacyjne, czyli Edu
Truck, jest własnością Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – fundacji realizującej program Erasmus+ .

Jest to 17-metrowej długości ciężarówka wypakowana nowoczesnymi technologiami i materiałami
edukacyjnymi. Istotnym elementem Mobilnego Centrum Edukacyjnego są zajęcia z wykorzystania
nowoczesnych technologii, podczas których prezentowane są nowinki technologiczne wkraczające do
szkół. W trucku znajdują się m.in. tablety, interaktywna tablica oraz podłoga, kostki iMO-LEARN,
okulary wirtualnej rzeczywistości oraz roboty do nauki programowania.
W godzinach 9:00 – 12:00 z MCE skorzystają zorganizowane grupy uczniów. Natomiast od godziny
13:30 do 15:00 zapraszamy do odwiedzenia MCE mieszkańców miasta.

Źródło: UM Tarnobrzeg

By Marek Jedynak

Moją pasją i specjalizacją jest dziennikarstwo. Na co dzień tworzę wielotematyczne treści. Ściśle interesuje mnie szeroko pojęta piłka nożna, wykonuję też fotografie sportowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.